top of page

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

Інформаційна безбека – це комплекс заходів та інструментів, націлений на захист конфіденційної інформації від змін, пошкоджень, видалення або викрадення.


Яка різниця між кібербезпекою та інформаційною безпекою?

Дуже часто підміняють одне іншим поняття інформаційної безпеки та кібербезпеки. Інформаційна безпека – це критична частина кібербезпеки, але посилається виключно на процеси, націлені на захист даних. Кібербезпека – це більш загальне поняття, яке включає в себе інформаційну безпеку.


Що таке ISMS або Information Security Management System?

ISMS – це набір директив та процедур створених задля допомоги організаціям в ситуаціях витоку інформації.

Маючи формалізований набір директив, бізнес може мінімізувати ризики та забезпечити безперервність бізнес-процесів в разі зміни персоналу.

Найбільш відомою специфікацією ISMS для бізнеса являється ISO 27001.


Що таке GDPR або General Data Protection Regulation ?

В 2016 році Європарламент прийняв Загальний Регламент про Захист Даних або General Data Protection Regulation (GDPR).

Починаючи з весни 2018 року відповідно до GDPR компанії зобов’язані:

  • повідомляти про витоки інформації;

  • призначити відповідального за захист даних;

  • запитувати про дозвіл користувачів на обробку даних;

  • перетворити дані на анонімні задля збереження приватності.

Всі організації, які здійснюють діяльність на території Європейського Союзу, зобов’язані відповідати даним стандартам.

ЗАЛИШИТИ ЗАЯВКУ

Відправлено. Дякуємо!

bottom of page